سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا نقیب السادات – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ندا خفری – کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

چکیده:

مطلب حاضر محصول پژوهشی است که طی سالهای ۱۳۸۷-۹۰با گفتگوی کارشناسانه از دست اندرکاران صنایع فرهنگی وصاحبنظران حیطه فرهنگ به دست آمده وملاحظات علمی آن تدوین شده و در قالب متن زیر ارائه میگردد. این مقاله به دو بخش اصلی اقتصاد فرهنگی و صنایع فرهنگی تقسیم شده است که در هر کدام از این بخش ها نویسنده علاوه بر تعریف کلی مفاهیم با ارائه رویکردهای مختلف به ارتباط آن ها با یکدیگر می پردازد. در واقع سوالمطرح شده در این مطلب این است که اقتصاد فرهنگ چه نقش در صنایع فرهنگی دارد و صاحبنظران و حتی دولتمردان در عرصه اقتصاد و فرهنگ چگونه می توانند به بقای آنها کمک کنند. و در بخش اصلی آن و با توجه بهروش اسنادی و آرشیوی به بررسی جایگاه اقتصاد محصولات فرهنگی پرداخته می شود و در آخر نتیجه گرفته می شود که اقتصاد فرهنگ زمینه ای بیشتر فرهنگی است تا اقتصادی و این حوزه و صنعت فرهنگی دو مقوله کاملا مرتبط با یکدیگر هستند که هدایت آنها در چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی نیازمند توجه به محصولات صنایع فرهنگی در عصر حاضر و چارچوب ها و مکانیزم های نفوذ آنها در مصرف کنندگان است.