مقاله اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزی
مقاله اقتصاد سیاسی
مقاله مدل پنل لاجیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سیدپیمان
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی جاوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شده است. نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهایمورد بررسی را نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۱ در نمونه انتخابی از 31 کشور تولیدکننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدئولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه ساختار سیاسی دمکراتیک تر، ایدئولوژی دولت چپ گرایانه تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می یابد و هرچه رانت نفتی و درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می یابد.