سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

ندا بیات – دانشجوی دکتری اقتصاد سنجی دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه

چکیده:

حدود ۴۰ سال از پیدایش اقتصاد سنجی فضایی می گذرد. تا چند سال قبل مباحث آمار فضائی خارج از حیطه موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان قرار داشت اما در سال های اخیر به علت توسعه مدل های تئوریک و به کارگیری روابط میان کشورها و مناطق مختلف از یک سو وهمگرایی جغرافیای اقتصادی نوین و موضوعات اقتصاد منطقه ای از سوی دیگر، علاقه و انگیزه ی بسیاری در اقتصاددانان جهت تحلیل های تجربی منطقه ای و اندازه گیری و مدلسازی های آماری داده ها و متغیرهای فضائی به وجود آمده است. این شاخه از اقتصاد سنجی در طی این مسیر سی و اندی ساله سه مرحله ی شکل گیری- جهش- بلوغ ر پشت سرگذاشته است و همچنان نیز درگیر مسائلی حل نشده می باشد. در ان مقاله سعی شده است در مرحله اول مختصری از جهت گیری این شاخه از اقتصاد سنجی ارائه شود. در مرحله دوم به توضیح سه فاز تکامل آن و سپس به شناسائی برخی از این مسائل حل نشده پیش روی اقتصاد سنجی فضائی پرداخته شود.