سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زینب فتحی – کارشناس امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
طیبه دوستی – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.

چکیده:

آن چه از آیات قرآن کریم استفاده می شود این است که دست یابی به زندگی شایسته و سالم در گرو بهره گیری ازمعارف آسمانی، تفکّر و تعقّل است. خطوط کلی و شاه راه های هدایت را از وحی گرفته و در چارچوب این اصول باکمک از مواهب الهی و قوای ادراکی، اندوخته های تجربی خود را افزایش دهند. به کمک معلوم ها، مجهول ها را یکی پس از دیگری کشف، ابهام های فرا روی بشر در زندگی را حل، تاریکی ها را روشن و مشکلات را رفع کنند.امور اقتصادی، بخش مهمی از زندگی انسان را به خود اختصاص داده است. جهت دهی و سامان بخشی اقتصاد از این قضیه مستثنا نیست؛ بنابراین برای یافتن اصول اساسی در مسائل اقتصادی نیز باید به آنچه خالقِ انسان و زندگی نازلکرده، مراجعه کرد. حیات طیبه ای که او معرفی کرده، شناسایی، مسیرهای منتهی به او را از طریق وحی، کشف، و راه کارهای لازم را با تفقّه و تعقّل در چارچوب وحی، چاره کرد. اختلاف اساسی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد کلاسیک، همین جا بروز می کند که اقتصاد اسلامی مبتنی بر وحی، واقتصاد کلاسیک بر اندیشه ی بشری استوار است؛ در نتیجه بر اساس آزمون و خطا پیش می رود و در مواجهه با بحران ها، مرتّب خود را تعدیل می کند و از اصول پذیرفته ی خویش دست می کشد.این نوشتار پس از تعریف اقتصاد سالم مهم ترین عناصر اقتصاد سالم را در سه بخش عدالت، توحید، توجه به معاد مورد بررسی قرار می دهد و آثار درآمدهای نامشروع بر اقتصاد سالم و مکانیسم پیشگیری و رفع فقر و آثار اقتصادی فقر از مباحث این نوشتار می باشد