سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شفیع عباسی اصل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

آموزه های مکتب دینی نورانی اسلام در همه ابعاد زندگی انسان جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی از سوی خداوند در اختیار او قرار داده شده است. بدون تردید یکی از مهم ترین ابعاد زندگی انسان بعد اقتصادی است که درمتون دینی هم به این بعد از زندگی توجه زیادی شده است تا این که بدون دغدغه و تزاحم و درگیری با هم نوعان خود، بتواند زندگی دنیوی سالم و پاکی را سامان دهد و به اهداف عالی خود دست یابد. در پرتو قوانین و مقررات،اقتصاد سالم از دید این مکتب شکل می گیرد. بدین ترتیب دقت نظر اندیشمندان مسلمان در متون دینی جهت دریافت اصول مهم اقتصاد سالم اهمیت خاصی پیدا می کند.در این مقاله به برخی از این اصول سالم همانند اصل توحید و عدالت و ایثار در شکل گیری اقتصاد سالم و همچنین به برخی عوامل از بین بردن فقر و تضاد طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است.بدون تردید نام گذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری فرصت گران بهایی را در اختیار دانشمندان قرار داده است تا با پژوهش های گسترده در منابع دینی اسلام به ویژه قرآن و سنت، راه رسیدن بهاقتصاد سالم را در پیش پای مردم و دولت اسلامی هموار نمایند و با ارائه برنامه های گسترده مبتنی بر اصول دینی جهت توسعه همه جانبه مملکت اسلامی به دور از افراط و تفریط و بدون غلتیدن در دام نظام های اقتصادی مادی گرایان،بهترین الگوی اقتصادی اسلام را در جهان کنونی به منصه ظهور برسانند. حرکت های جدید بیداری اسلامی در منطقه نیز نوید بخش تحقق نظام اسلامی ناب محمدی )ص( در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین اقتصادی می باشد.