سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
امیرحسین علی بیگی – دانشیار دانشگاه رازی

چکیده:

دردهه ی گذشته بحثهای زیادی درباره چگونگی ایفای نقش اثربخش تر دانشگاه درافزایش ثروت درکشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی مطرح شده است بطوریکه با معرفی اقتصاد جدید با عناوین اقتصاد دانش محور یا اقتصاد یادگیرنده و نظام های ملی نوآوری نقش کلیدی دانشگاه ها برجسته تر شده است از این رو دراین مقاله توصیفی تحلیلی که با هدف تشریح مفهوم اقتصاد دانش محور و تفسیر ارتباط آموزشعالی خصوصا کشاورزی با گسترش وارتقا آن تدوین گردید ضمن اشاره به ظهور این مبحث جدید دراقتصاد کشورها و توضیح و تبیین آن به تشریح مفهوم دانش و انواع آن به موجب شکل گیری اقتصاد دانش محور برپایه های انقلاب دانش پرداخته شد سپس رابطه آموزش عالی کشاورزی با اقتصاد دانش محور با عنایت به ترویج اهمیت این بحث درنزد برنامه ریزان آموزش عالی کشاورزی کشور موردتفسیر و تاکید قرار گرفت .