سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن نامی – رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
علیرضا سمنانی – مدیر ارتباطات و توسعه سازمان جغرافیا

چکیده:

ایران در منطقه خلیج فارس از جایگاه استراتژیکی برخوردار است نکته جالب اینکه سرمایه های مادی انرژی و سایر منابع در کنار سرمایه های معنوی نقش ژئوکالجر جهت بهره برداری ژئوپولیتیکی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفته اند یعنی در کنال سرزمینهای شیعه نشین بزرگترین منابع نفت و گاز کشف شده جهان قرار دارند علاوه بر آن شیعیان برنقاط استراتژیک و مسیرهای انتقال انرژی منطقه خلیج فارس تسلط دارند بنابراین امنیت تولید انرژی و انتقال آن در دست جامعه شیعی منطقه است و ایران به عنوان یک کشور شیعی و همچنین تمدن غنی نقشی ژئوکالچر در منطقه خلیج فارس داشته و یا حداقل زمینه های تبدیل شدن به آن را دارا میب اشد بنابراین امنیت خلیج فارس چه در گذشته و چه با تحولات جدید بعد از یازدهم سپتامبر نیازمند همکاری و همیاری ایران است و جمهوری اسلامی ایران در ایجاد امنیت در منطقه نقش اساسی دارد که حتی قدرتهای جهانی از جمله امریکا نمی توانند این نقش را نادیده بگیرند و ایران می تواند از این جایگاه خود در راستای رسیدن به اهدافملی منطقه ای و جهانی بهره گیرد.