سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن حبیبی کوشکوهی – مدرس گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان
سعید بهرامی – کارشناس ارشد حسابداری ، رشت

چکیده:

با توجه به شریعت و احکام اسلامی ، فضای فعالیت های اقتصادی به سمت تولید مولد حرکت نموده و بخش های فرعی این اقتصادنیز به سمت ساز و کارهای متناسب با احکام الهی گام برداشته ، ساختار اقتصاد اسلامی نوع معاملات را از مسائل ربوی زدوده وفضای تامین مالی را به طور سالم تری شکل داده است . نظام بانکداری اسلامی به عنوان سیستمی مطرح در کشورهای اسلامیتاثیر زیادی در سیستم های اقتصادی ایجاد نموده است.مقاله پیش رو به صورت توصیفی انجام شده و در آن به بررسی فضای اقتصادی و شکل گیری نظام بانکداری اسلامی و روندحرکتی و نوع عملکرد آن در مسیر رشد اقتصادی و مواجه با بحران های اخیر پرداخته است . در بررسی های به عمل آمده نقشمهم نظام بانکداری اسلامی بدور از معاملات ربوی در رشد اقتصادی و فرآیند ایجاد زمینه های مولد و سازنده در درون فضایاقتصادی و تقابل محکم تر در برابر بحران های مالی و رشد و گسترش این نظام تامین مالی به وضوح نمایان است.