سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی افتخاری – دانش کارشناسی ارشد اصلاح نباتات – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
میعاد فرجی – کارشناس آزمایشگاه زراعت – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

سیب‌زمینی Solanum tuberosum L یکی از مهم‌ترین محصولات غذایی می‌باشد که در بسیاری از کشورها کشت می‌گردد. هم‌اکنون سیب‌زمینی چهارمین محصول غذایی بسیار مهم در جهان پر از گندم، برنج و ذرت می‌باشد. سالیانه خروج حدود ۲۰۰۰۰۰۰ یورو ارز از کشورمان برای تأمین منشأ بذری (مینی تیوبر) صورت می‌گیرد. به منظور دستیابی به دانش فنی تولید منشاهای بذری سالم ارقام سیب زمینی و کاهش وابستگی تولید محصول به شرکت‌های اروپایی تولیدکننده بر ضد، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار انجام گرفت. سیب‌زمینی رقم آگریا انتخاب و با استفاده از کشت مریستم ، کیا هیچ اولیه تولید گردید. سپس قیافه‌های سال انتخاب و در محیط کشت پایه MS تکثیر شدند. بوته‌های حاصل از کشت ریز غده مک یافته‌های به‌دست‌آمده در شرایط In vitro به خودی در شرایط طبیعی مزرعه مستقر شده و ۹۰ روز پس از کشت اقدام به برداشت مینی تیوبرهای تولیدشده از این گیاهان گردید. به طور متوسط در هر مترمربع قالب ۵/۵ کیلوگرم تعداد تقریبی ۸۶۰ غده تولید شد و میانگین وزن تک غده ۷/۶ گرم بود.