سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران گل محمدپورآذر – دانشجوی کارشناسی علوم اقتصادی
حمید سرمدی – دانشجوی دکتری علوم سیاسی
سعید رادمرد – کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده:

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ازپهناورترین کشورهای خاورمیانه و قطبهای اقتصادی جنوب غربی اسیا بصورت زمینی با ۷ کشورهمسایه است یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی منفی این پدیده قاچاق کالا درشهرهای مرزی ایران است که تحت عنوان اقتصادزیرزمینی یا اقتصاد غیررسمی ازآن یادمیشود این پدیده درشرق کشور بیشتر به صورت قاچاق کالاهای اقتصادی با مطلوبیت نهایی منفی که درعلم اقتصاد به عنوان کالاهای ید نامیده میده می شود مطرح است که علاوه برجنبه هایمنفی اقتصادی نابسامانی های اجتماعی زایدالوصفی را به همراه دارد درغرب کشور نیزواردات غیرقانونی کالاهای مصرفی ازکشورهای همسایه نتایج منفی اقتصادی متعددی را به دنبال داشته است هدف از نگارش این مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار و نتایج بسط و گسترش قاچاق کالا درایران می باشد.