سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود دانشورکاخکی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوس مشهد
کاظم فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

در کشاورزی، باغبانی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی درکشور محسوب میشود. محصولات باغبانی میتواند پس از اتمام نفت جایگزینی برای صادرات ایران باشد. توانمندیها و استعدادهای موجود در زیر بخش باغبانی از جمله مزیت نسبی ، صادرات و ارز آوری ، اشتغالزایی ، بازدهی اقتصادی بیشتر نسبت به مصرف یک متر مکعب آب ، سازگاری با ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار و متوسط عملکرد بالا در واحد سطح از ویژگیهای بارز این بخش به حساب میآید. که در این بین انار جایگاه ویژه ای در بین محصولات باغبانی کشور داراست. بازاریابی از مهمترین مشکلاتی است که اکثر کشاورزان و تجار انار با آن مواجه هستند. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که از صادرکنندگان ۱۲ استان کشور تکمیل گردید و همچنین با بهره گیری از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری، از سه متغیر بسته بندی، تجارت الکترونیک و نشان تجاری(برند) که به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار در تجارت و بازاریابی انار هستند ، تأثیر هر کدام از این متغیرها بر صادرات و ارزش افزوده انار مورد ارزیابی قرار گرفت.