سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اخگری – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شهرستان فردوس
احمد منصوری – کارشناس ارشد جغرافیا و مدرس دانشگاه پیام نور فردوس

چکیده:

ایران به عنوان مهم ترین تولیدکننده وصادرکننده انار درجهان شناخته شده است،چنانچه دردهه اخیراناردرایران به بیش از ۳۵کشورجهان صادر شده است وازشهرت جهانی برخوردارگردیده است. شهرستان فردوس با دارا بودن آب وهوای مناسب برای کاشت محصول انار سالانه حدود ۳۰ هزار تن اناراز سطح باغات شهرستان برداشت میشود که حدود ۹۰ درصدآن صادرمی شودوازآنجایی که انارمنطقه به علت عدم استفاده از سموم دفع آفات نباتی دارایکیفیت بسیار عالی می باشدوبا توجه به ضخامت پوست ازماندگاری بالا ودرنتیجه ازموقعیت ممتازی برای صادرات برخورداراست که بهترین نوع انار صادراتی است. « شیشه کپ » .بخصوص انارنوعمسئله تحقیق در این مقاله، نگرشی ارزشی بر چگونگی میزان سطح زیر کشت، تولید و صادرات انار بوده که با بهره گیری از آمار سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ استان خراسان و تحقیقات میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با بررسی درصد میزان صادرات محصول،وضعیت بازاریابی واقتصاد آن در سطح روستاها پرداخته ودر پایان با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیاییArc view سطح بندی روستاهای شهرستان جهت تحلیل- فضایی وضعیت اقتصادمنطقه نمایش داده شده وجایگاه هر یک ازروستاهای شهرستان در توسعه ی اقتصاد منطقه مشخص گردیده است