سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شکیبا فرد – دکتری رادیولوژی،استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

تصویربرداری پزشکی انقلابی بزرگ درتشخیص بیماریها ایجاد نمود معرفی هروسیله جدید دراین علم همانند گشودن یک جعبه سیاه پهنه جدیدی را پیش روی دانش پزشکی قرار داده است ابداع تصویربرداری دیجیتالی و نیز تبدیل روشهای آنالوگ قبلی به دیجیتال سبب قرارگرفتن تصویربرداری پزشکی درگستره دانش فن آوری اطلاعات شده است رادیولوژی دیجیتال به دو روش dr,cr انجام میگیرد روش CR که Computed Radiography نامیده می شود گردش کار شبیه رادیولوژی معمول دارد به همین دلیل بهتر است به نام CCR یا Cassette Computed Radiography نامیده شود دستاورد جدید این حیطه قدرت تفکیک بالاتر و سرعت پردازش بیشتر است روش دیگر که به نام DR یا DDR شناخته می شود مراحل گردش کار را کمتر و سرعت را بیشتر می نماید ساخت دتکتورهای یکپارچه و باعمر بیشتر عرصه نوآوری آن است. از دیدگاه دانش فن آوری اطلاعات این نکته بدیهی است که فایلهای دیجیتال تصویری یا غیرآن قابلیت نگهداری و ارسال به هر نقطه ای را دارند. ازجمله حفظ اسرار بیمار است این اصول سبب پیدایش مفاهیم و فرمتهای جدیدی شده که آنها را به نام DICOM Format و نیز نرم افزار PACS می شناسیم