مقاله افعال ارادی انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در فلسفه از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: افعال ارادی انسان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اراده
مقاله اراده آزاد
مقاله اختیار
مقاله افعال ارادی ضروری
مقاله افعال ارادی اختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث درباره اراده و مبدا بودن آن در افعال انسان از مباحث بسیار مشکل فلسفه در همه نظام های فلسفی بوده و هست. در این نوشته تلاش می شود تا ضمن دفاع از نظریه اراده آزاد، وجوه بنیادین مبدا بودن آن برای افعال انسان بررسی شود. بدین منظور ابتدا برای تنقیح مقال، بحث کوتاهی درباره افعال ارادی ضروری انجام می شود، سپس در باب نسبت اراده و افعال آزاد یا اختیاری انسان بحث خواهد شد، و سرانجام ملاحظاتی درباره ملازمات افعال اختیاری بیان می شود.