سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه ربیعی – کارشناس ارشد حسابداری
سعید علیپور – کارشناس ارشد حسابداری
ایمان محسن پور – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

هدف این مقاله بررسی نقش ارایه اطلاعات به بازار درطی بحرانهای مالی است دراینجا دو منبع اصلی ارایه اطلاعات به بازار را درنظر گرفته شده است صورت های مالی و اطلاعات مالی که به وسیله موسسات رتبه بندی اعتباری تهیه میش ود چگونگی کارکرد این منابع اطلاعاتی و نیز اثرروند افشای انها را درطی بحران موردبررسی قرارگرفته شده است برخلاف این دیدگاه که بطور معمول گفته میشود حسابداری ارزش منصفانه تاثیر عمده ای درتوسعه بحران و شدت آن ندارد با این حال ساختار و عدم پاسخگویی موسسات رتبه بندی اعتباری تاثیر عمیقی برروی انگیزه های انها داشته که ممکن است به درستی کل روندرتبه بندی را به مخاطره انداخته است تجربه بحرانهای مالی ایجاد شده درطی سالهای اخیر نحوه اطلاعات به بازار همچنین نظم بازارزمانی که این اطلاعات به بازار ارایه شد را تغیی رداده است.