سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشان شرقی – استادیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
عزیز کامران – مربی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

وجود فرزند بیمار یا معلول به عنوان یک عامل استرس زا درخانواده اثر مهمی در میزان افسردگی والدین نشان داده است مادران قسمت عمده مراقبت هاه و امور مربوط به کودک را انجام میدهند لذا استرس بیشتری را نسبت به پدران تحمل کرده و در بیشترین ریسک فشارهای روانی و افسردگی قراردارند دراین مطالعه به بررسی تاثیر بیماریهای تالاسمی و بدخیمی های خونی فرزند در ابتلای مادران به افسردگی پرداخته ایم. این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است تعداد ۲۹۴ نفر از مادران در سه گروه مادران کودکان مبتلا به تالاسمی مادران کودکان مبتلا به بدخیمی های خونی و مادران گروه کنترل که جهت مداوای فرزندانشان به بیمارستان مرکز طبی کودکان مراجعه نموده بودند بررسی شدند.