مقاله افسانه کاوه، نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: افسانه کاوه، نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسانه کاوه
مقاله باور مردم
مقاله نماد قیامی پیروز
مقاله تاریخ ملی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده میرعلی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دنیای راز آمیز اسطوره در مکان و زمان جاری است و خاستگاهی جز باور مردم ندارد. روایت کاوه در پیوند با اندیشه و آرزوهای مردم، و خواسته سرزمین ما، مردم ما و افسانه های ماست. تاریخ افسانه ای ایران اهمیت خاصی دارد و ما در اینجا برای ژرف کاوی بیشتر، روایت کاوه را در تاریخ و افسانه بررسی می کنیم. انتقال افسانه امری فردی نبوده است؛ بلکه در رفتار جمعی ریشه دارد. افسانه کاوه اندیشه قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران است. در هیچ جای ادبیات دینی پهلوی از کاوه نامی نیامده است و این شخصیت قدمت اسطوره ای ندارد. کاوه آهنگر نخستین بار در شاهنامه فردوسی و آثار تاریخ نگاران دوره اسلامی پدیدار شد و احتمال می رود پس از دوره اشکانی به وجود آمده و در تاریخ افسانه ای دوره ساسانی جای گرفته باشد. افسانه کاوه، نماد قیامی پیروز، یادمان آن دسته مردمی است که همواره خواسته اند سرنوشت خود را تغییر دهند.