سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امیرحسین الهامی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
سیدحسین استیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سبزوار
رضا نوروزی آزاد – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

چای سبز درغلظت های ۰و۲/۵ و ۵و۱۰درصد جایگزین آرد گندم مصرفی برای کیک اسفنجی شد میزان پروتئین فیبرخوراکی کربوهیدرات چربی رطوبت و خاکستر در کیک اسفنجی پخته شده اندازه گیری شد درصد رطوبت و چربی با افزایش میزان ردصد چای سبز درکیک های اسفنجی تغییری نکرد میزان کربوهیدرات درکیک اسفنجی چای سبز با افزایش درصد چای سبز کاهش یافت ولی میزان پروتئین خاکستر و فیبر افزایش پیدا کرد.