سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده مشرف – دانشگاه تهران دانشکده فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فاطمه عروجی – دانشگاه تهران دانشکده فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فتانه تقی یاره – دانشگاه تهران دانشکده فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

خدمات یادگیری مبتنی بر وب توانمندی های قابل توجهی به کاربران خود ارائه می نمایند. دراین نوع یادگیری که بیشتر در آموزش از راه دور کاربرد یافته است . فراهم اوردن زمینه تعامل کاربران با یکدیگر می تواندنقش مهمی در افزایش انگیزه های فردی ایشان داشته باشد در این راستا انتقال تجربیات یادگیرندگان در مدلهایی نظیر تشکلهای حرفه ای community of practice می تواند به نحو فعالتری ظهور پیدا می کند دراین مقاله سامانه ای پیشنهاد می شود که دران یادگیرندگان می توانند در قالبهایی کنترل شده به بیان پرسشها و دیدگاههای خود بپردازند. بدین منظور فضاهایی توسط مدیریت سیستم پیش بینی می شود و مشارکت کنندگان با طرح مسائل خود در آنها به سایرین این امکان را میدهند که به بیان پاسخ ها و دیدگاهها ی اقدام کنند. هرچند ابزار مورد نظر در قالب یک تشکل همکلاسی روی یک سیستم مدیریت یادگیری موجود تحقق یافته است اما قابل بسیط و گسترش به هر محیط یادگیری و هر نوع سیستم ارائه خدماتی که حاوی بخشهایی برای دریافت نظرات کاربران است می باشد.