سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی صراف – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین خالقی بیزکی – مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
مهدی قویدل – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

روش کدگذاری irregular Repeat Accumulate(IRA) و الگوریتمکدبرداری min-sum در چند سال اخیر به عنوان بهترین الگوریتم در پیاده سازی کدگذار و کد بردار LDPC معرفی شد هاند و این الگوریتم به شکلها و روشهای مختلف برای سیستم DVB-S2 پیاده سازی شده است. در این مقاله ابتدا روش جدیدی برای کدگذاری ارائه می شود که علاوه بر سادگی بیشتر نسبت به الگوریتم (IRA) از تعدادی گیت مصرفی کمتر و گذردهیبالاتری برخوردار است، الگوریتم جدید در Spartan 3 DSP1800A پیاده سازی شده و برای نرخ ۱/۳ در فرکانس ۲۶۵MHZ به گذردهی حدود ۱۱٫۳Gbps رسید.سپسبا ایجاد تغییر در الگوریتمکدبرداری min-sum ، بهکاهش ۲۰ درصدیگیت مصرفی کدبردار رسیدیم. پیاده سازی کد بردار بر روی Xilinx Virtex5-XC5LX110 در فرکانس کاری ۱۴۴MHZ و نرخ کد ۹/۱۰ با استفاده از روش جدید خط -لوله موجی منجر به افزایش گذردهیتا حدود ۱Gbps شد.