سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه سلیمانی باغشاه – دانشگاه صنعتی شریف
منصور جم زاد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تشخیص لبه نقش پایه ای در پردازش تصویر دارد تاکنون الگوریتم های فراوانی برای تشخیص لبه پیشنهاد شده است که اکثر آنها ابتدا یک فیلتر پایین گذر روی تصاویر اعمال می نمایند سپس مشتقی یا گرادیان را برای مشخص تر کردن لبه ها به کار می برند این الگوریتم ها از بزرگی و راستای گرادیان در یک نقطه برای تشخیص لبه در همان نقطه استفاده می کنند ولی از تاثیر این مقادیر برروی نقاط مجاور استفاده نمی نمایند دراین مقاله به جای این که لبه ها بصورت نقاط تکین فرض شوند ناحیه ای اطراف لبه هیا قوی در نظر گرفته می شود تا این لبه ها بتوانند درهمسایگی شان تاثیر بگذارند همچنین روابط پشتیبانی بین لبه ها کشف می شود و برای بهبود تشخیص لبه مورد استفاده قرار می گیرد به این ترتیب می توان از لبه های قوی جهت تقویت لبه های مجاوری که راستای آنها چندان متفاوت با راستای لبه ی قوی نیست استفاده کرد.