سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید پورسعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا شمس الدینی – رئیس عملیات تغلیظ مجتمع مس شهر بابک
احسان ارغوانی – پژوهشگر مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد کاشی گر
صمد ینیسی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی معدن

چکیده:

در مدار آسیا کنی کارخانه پرعیار کنی مس شهر بابک از دو آسیای گلوله ای (۵۰۳x762cm) با توان موتور ۴۰۰۰ اسب بخار که در مدار بسته با ۱۰ عدد هیدروسیکلون به قطر ۶۷cm است استفاده می شود. در طرح اولیه کارخانه پیش بینی شده است که این مدار، خوراکی با( F(80 ( اندازه ۸۰ درصد عبوری خوراک) ۵۲mm و دبی ۷۲۱t/h را به محصولی با (P(80 (اندازه ۸۰ درصد عبوری محصول) ۹۰ میکرون برساند. بررسی کارکرد مدار در یک سال گذشته نشان داد که به دلیل نوسان خصوصیات خوراک ورودی و م ناسب نبودن شرایط عملیاتی، (d(80 سرریز هیدروسیکلون های اولیه (خوراک فلوتاسیون) به ۱۲۸ میکرون با انحراف معیار ۱۲ میکرون رسیده است. جهت فراهم نمودن شرایط عملیاتی مناسب، درصد جامد پالپ آسیا از ۶۶ به ۷۲ و میزان پرشدگی گلوله آن از ۲۳ به ۳۵ درصد رسانده شد. به دلیل افزایش میزان پرشدگی آسیا، توان کشی آسیا از ۲۵۰۰kW به ۳۲۰۰kW افزایش یافت. به منظور افزایش کارآیی هیدروسیکلون ها، درصد جامد خوراک هیدروسیکلون با راه اندازی حلقه کنترل اتوماتیک دانسیته خوراک هیدروسیکلون به طور متوسط از ۵۲ به ۴۸ رسانده شد. این تغییرات باعث کاهش( d(80 و نوسان سرریز هیدروسیکلون ها به ترتیب به میزان ۲۰ و ۵۸ درصد شد که هر دو حاکی از بهبود کیفیت مدار آسیا کنی می باشد.