سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان ارغوانی – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهن
احمد حجتی – کارشناس متالورژی شرکت گهرروش و گل گهر سیرجان
صمد ینیسی – استاد بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مدار جدایش تر کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر شامل خردایش در آسیاهای گلوله ای تر سرریز شونده در مدار باز و جدایش در جداکننده های مغناطیسی شدت پائیت تر است. متوسط عیار گوگرد کنسانتره تر ۱/۵% می باشد که بالاتر از حدمجاز برای کارخانه های سولفورزدایی (۰/۸%) و گندله سازی (کمتر از ۰/۱%) است. بررسی ها نشان داد که این مسئله به دلیل درجه آزادی پائین کانی های گوگرددار (پیریت) در محصول مدار خردایش می باشد. با انجام آزمایش های جدایش با جداکگننده آزمایشگاهی لوله دیویس در دامنه ابعادی مختلف مشخص گردید که درجه آزادی مناسب برای برآورده کردن گوگرد مجاز، در اندازه محصول (d(80 (80 درصد عبوری) ۱۰۰ میکرون حاصل می شود. علاوه بر این نتایج نشان داد که با کاهش اندازه ذرات تا ۱۰۰ میکرون عیار گوگرد کنسانتره تر کاهش می یابد. در این تحقیق جهت افزای کارآیی مدار آسیاکنی و تأمین درجه آزادی مناسب در آسیای گلوله ای شماره ۳، از دو متغیر میزان پرشدگی گلوله و درصد جامد وزنی آسیا استفاده شد. با اعمال تغییرات در مدار آسیاکنی، در پرشدگی ۳۳% و درصد جامد ۷۰، اندازه (P(80 محصول آسیا (۸۰ درصد عبوری) از مقدار اولیه ۱۳۷ به ۱۰۶ میکرون رسید. تغییراتی که جهت افزایش کارآیی مدار آسیا کنی در هر سه خط مدار تر اعمال شد عبارت بودند از افزایش درصد جامد وزنی از مقدار اولیه ۳۷ به ۶۵، افزایش پرشدگی گلوله از مقدار اولیه ۲۷ به ۳۳ درصد حجمی آسیا و اضافه کردن گلوله ۲۰ میلی متر علاوه بر گلوله معمول ۳۰ میلی متری به آسیای شماره ۲ بود. با نمونه برداری های مختلف از مدار با اطمینان ۹۵ درصد مشخص شد که اندازه محصول به کمتر از ۱۱۰ میکرون رسیده است.