سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مالکی نژاد – دانشجوی دکتری فرآوری مواد، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر، بخش مهندس
محسن یحیایی – دکتری فرآوری مواد، دستیار پژوهشی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر، بخ
صمد ینیسی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی بخش مهندسی معدن

چکیده:

امروزه آساهای خودشکن و نیمه خودشکن با جایگزینی به جای چند مرحله عملیات سنگ شکنی و آسیا کنی، بخش عمده ای از هزینه های سرمایه ای و عملیاتی را حذف نموده اند. مزیت آسیاهای نیمه خودشکن، انعطاف پذیری آنها در مقابل نوسان های موجود در خوراک ورودی است. در این تحقیق، تبدیل آسیای خودشکن به نیمه خودشکن با تغییر طرح آستر مورد بررسی قرار گرفت. شبیه سازی مسیر حرکت بار در نرم افزار GMT نشان داد با افزایش زاویه صفحه بالابر از ۷ به ۳۰ درجه و بدون تغییر ارتفاع بالابر، مسیر مناسب حرکت بار فراهم می شود. با ساخت مدل آستر پیشنهادی، مسیر حرکت بار در آسیای آزمایشگاهی با مقیاس ۱ به ۹ و عکس برداری از دیواره شفاف آن، مورد تأئید قرار گرفت. پس از نصب آستر جدید در یکی از آسیاهای خودشکن شرکت سنگ آهن گل گهر، تبدیل آن به نیمه خودشکن با اضافه کردن ۴% گلوله به آسیا انجام شد. با تبدیل آسیا به نیمه خودشکن ظرفیت آسیا ۴۰% افزایش یافت و( P(80 (؛۸۰% عبوری) آن از ۵۱۶ به ۵۰۱ میکرون کاهش یافت.