سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حسنخویی – کارشناس ارشد فرآوری مواد، مرکز تحقیقات فراوری مواد کاشی گر، دانشگاه ش
محسن یحیایی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد ینیسی – استاد فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل مصرف زیاد آب در فرآوری م واد معدنی، استفاده مجدد ازآن بسیار اهمیت دارد. تیکنرهای مخروط عمیق که بر خلاف تیکنرهای معمول نسبت قطر به ارتفاع کمی دارند، با مصرف بالای فلوکولانت، سرعت ته نشینی مواد را افزایش می دهند تا آب سرریز شفاف و با عمق زیاد بستر گل، ته ریز خمیری تولید شود. در نتیجه در این تیکنرها نحوه ساخت، آماده سازی و تزریق فلوکولانت همراه با ارتفاع بستر گل مهم ترین نقش را در کارآیی آنها دارند. مجتمع مس شهر بابک به منظور بازیافت آب از چهار تیکنر مخروطی عمیق استفاده می کند. بررسی ها نشان داد که علیرغم این که در زمان طراحی هدف رسیدن به درصد جامد ۶۳ در ته ریز تیکنرها بوده است اما درصد جامد ته ریز بین ۴۹ تا ۵۷ بوده است. با بهینه سازی و اصلاح سیستم ساخت و توزیع فلوکولانت و راه اندازی تجهیزات کنترلی تیکنرها، غلظت جامد ته ریز ۳-۴ درصد افزایش یافت. همچنین بازیابی آب از ۶۷ درصد در زمان راه اندازی تیکنرها به ۷۳ درصد بعد از اعمال تغییرات افزایش پیدا کرد. این معادل کاهش مصرف ماهیانه آب به میزان ۵۳۰۰۰ متر مکعب می باشد.