سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی اله قوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود حکمتی – سرپرست کنترل فرآیند مجتمع مس شهر بابک
احسان ارغوانی – پژوهشگر مرکز تحقیقاتی فرآوری مواد معدنی کاشی گر
صمد ینیسی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخش مهندسی معدن

چکیده:

در مدار آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی مس شهر بابک از آسیای نیمه خودشکنی به قطر ۹/۷۵ و طول ۳/۸۸ متر با توان ۷۰۰kW و سرعت متغیر (سرعت بحرانی ۸۰–۳۵%) برای کاهش خوراکی با دبی ۷۲۱t/h با ابعاد ۵۲mm (هشتاد درصد عبوری) به محصول ۸۰۰ میکرون (۸۰ درصد عبوری) استفاده می شود. محصول مدار روی سرند گردانی با ابعاد روزنه ۱۲×۲۵/۴mm در انتهای آسیا ریخته می شود. مواد روی سرند با ابعاد بزرگتر از ۱۲mm به آسیا برگردانده و مواد زیر سرند به مدار آسیاکنی گلوله ای فرستاده می شود. بررسی کارکرد یک سال اخیر آسیا نشان از نوسان شدید عملکرد آن با محدوده توان کشی ( ۱۴۹kW±۴۱۸۹) و نرخ جامد (۷۳۰±۲۲t/h)، داشت. جهت تنظیم سهم خردایش حصل از سایش و ضربه، میزان پرشدگی گلوله از مقدار اولیه ۴ به ۱۳% رسانده و درصد جامد پالپ آسیا جهت فراهم کردن ویسکوزیته مناسب از مقدار ۵۲ به ۶۸ با تنظیم آب ورودی تغییر داده شد. سیستم شستشوی محصول روی سرند گردان به علت کارآیی پائین و فشار کم آب تغییر داده شد. به منظور افزایش سطح مؤثر و سهم سایش، علاوه بر گلوله ۱۰۰mm، گلوله ۶۰mm نیز به آسیا اضافه شد. سیستم های کنترل اتوماتیک نسبت درصد جامد و خوراک دهی آسیا راه اندازی شد. پس از تغییرات اعمال شده توان کشی از مقدار متوسط ۴۱۸۹kW به ۴۶۱۴kW رسانده شد و نوسانات توان کشی ۸۱% کاهش یافت.