سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود زاروی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سعید زاروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تصویر اسناد ممکن است درهنگام اسکن با قرار گرفتن در معرض نور در برخی بخشها تاریک و سایه دار شوند نخستین و شاید مهمترین گام در بسیاری از فرایندهای OCR و تحلیل اسناد آستانه گیری و باینری کردن است دراین مقاله به بررسی دو روش موثر و کارای Otsu Sauvola در باینری کردن پرداخته می شود که اولی بسیار تندتر و دومی بسیار دقیق تر است مزایای آماری درنظر گرفته شده برای روش SAUVOLA در عین دقت بخشیدن سرعت را بطور قابلملاحظه ای می افزایند این مزایای آماری به کمک تصاویر انتگرالی قابل دستیابی هستند پس با استفاده کردن از تکنیک تصویر انتگرالی و با درنظرگیری اندازه پنجره اعمالی تصویر باینری را با دقت sauvolaو با سرعتی نزدیک به otsu بدست می آوریم.