سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
محمدرضا روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
سیروس جوادپور – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

چکیده:

آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ به دلیل داشتن نسبت استحکام به وزن بالا در صنایع هوا و فضا مورد توجه می باشد. در تحقیق حاضر،خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی آلیاژ ۲۰۲۴ آلومینیوم پس از اعمال پاس های مختلف نورد سرد در شرایط عملیاتمحلولی شده بررسی شد. عملیات نورد سرد با حداکثر کاهش سطح مقطع انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که استحکام کششی پس از عملیات نورد و پیرسازی حدود ۵۰ % نسبت به نمونه ی پیرسازی شده ی معمولی افزایش می یابد. همچنین عملیات پیرسازی بعد از نورد سرد به طور قابل ملاحظه ای باعث بهبود داکتیلیته ی نمونه ها می گردد. بررسی ریزساختار نمونهها نشان داد که حین اولین پاس نورد رسوبات ریز و پراکنده ای بر اثر مکانیزم رسوب دهی دینامیک در جهت نورد به وجود می آید. اعمال پاس های بیشتر نورد موجب خرد شدن و پراکنده شدن بیشتر رسوبات موجود می شود. این تحقیق نشان می دهد که عملیات نورد سرد در شرایط عملیات محلولی قابلیت بالایی برای بهبود چشمگیر خواص مکانیکی آلیاژهای قابل پیرسختی آلومینیوم دارد