سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فربد لرکی – دانشکده مهندسی برقدانشگاه تفرش
همایون مشگین کلک – دانشکده مهندسی برقدانشگاه تفرش
محمود جورابیان – دانشکده مهندسیدانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

امروزه اغلب سیستم های قدرت ب ه منظور بهبود عملکرد دینامیکی شبکه و تعدیل بار به مناطق مجاور متصل هستند و اتصال این مناطق شبکه قدرت چند منطق ه ای را بوجود می آورد. شبک ههای قدرت چند منطقه ای توازن قابل ملاحظه های در عرضه و تقاضای قدرت ایجاد کرده اند . با رشد چشمگیر مطالعات در زمینه تجهیزات ذخیر هساز انرژی الکتریکی امکان ذخیره انرژی در ساعات غیر پیک و استفاده ۱ در ساعات پیک فراهم شد .یکی از این تجهیزاتSMES (دستگاه ابررسانای مغناطیسی ذخیره ساز انرژی) م یباشد. استفاده ازSMESدر این سیستم ها باعث افزایش پایداری گذرا درهنگام تغییرات ناگهانی بار می شود. این مقاله پاسخ گذرای یک شبکه قدرت چهار ناحی ه ای را در . حضورSMESمورد بررسی قرار میدهد.