سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا صداقتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
محسن کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
مجتبی سعیدی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه به دلیل افزایش تقاضای انرژی الکتریکی ایجاد محیط رقابتی بازار برق و محدودیت های اقتصادی و محیطی جهت احداث خطوط انتقال جدید و توسعه شبکه سیستم های قدرت درنزدیکی حدود پایداری و ازجمله پایداری ولتاژ مورد بهره برداری قرار میگیرند دراین مقاله پایداری استاتیکی ولتاژ از شین های بار در پخش توان ثابت در یک سستم چهار شینه از طریق TCSC SVC مورد بررسی قرارگرفته است منحنی مشخصه های ولتاژ برحسب ماکزیمم ضریب بارگذاری V -l ازشین های بار در شرایط پخش توان ثابت به عنوان حالت مبنا با منحنی مشخصه های ولتاژ برحسب ماکزیمم ضریب بارگذاری در شرایط بکارگیری TCSC SVC در سیستم مقایسه شدها ست