سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان قنبری – دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علیرضا صدر – دانشکده برق و رایانه دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید مظفری – دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

در این تحقیق، متراکم سازی پالسهای نوری فمتو ثانیه در حین انتشار در یک فیبر کریستال نوری هدایت شاخص از جنس سیلیکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد که پراکندگی رامان می تواند کیفیت پالس فشرده شده را افزایش دهد و پاشندگی مرتبه ۳ مثبت عاملی اصلی در محدود سازی فشردگی پالس های نوری گردد. نشان خواهیم داد که ترکیب اثر رامان با یک مقدار پاشندگی مرتبه ۳ منفی می تواند موجب تولید پالسهایی به مراتب فشرده تر در مقایسه با اعمال تنهای اثر رامان و یا ترکیب اثر رامان با یک پاشندگی مرتبه ۳ مثبت گردد.