سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و
سیدمحمدعلی زمردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دکتری مکانیک خاک و پی
الهام اسراری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، دکتری محیط زیست

چکیده:

یکی از روش های بهبود خاک های واگرا روش الکترواسمز می باشد. در این روش به واسطه ایجاد میدان الکتریکی، یون هایسدیم در اثر زهکشی آب حفره ای از خاک خارج شده و از میزان واگرایی کاسته می شود. در این مطالع ه، محلول های شیمیایی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم (به طور ترکیبی) به روش الکتروسینتیک به خاک واگرا تزریق و در اثر رخداد پدیده تبادل کاتیون ی ازمیزان افت ولتاژ کاسته شده است. نتایج نشان می دهند که با تزریق نسبت ۶۰ درصد کلرید کلسیم و ۴۰ درصد کلرید پتاسیم ، میزانواگرایی در طول نمونه مورد بررسی تقریبا به صفر رسیده است، که این میزان کاهش واگرایی بسیار مطلوب می باشد.