سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا یعقوبی – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

پروژه های فناوری اطلاعات در مقایسه با سایر پروژه ها دارای پیچیدگی بیشتری است. این رو میزان شکست پروژه های فناوری اطلاعات قابل توجه بوده و مشکلات بسیار زیادی در اجرای آنها بوجود می آید.برخی از چالشهای ناشی از عوامل محیطی و پاره ای ناشی از ضعف عوامل اجرایی این پروژه هاست .بکارگیری مدیریت استراتژیک در این پروژه ها می تواند احتمال شکست را تا حد زیادی کاهش دهد .ولیکن مدیریت استراتژیک پروژه بدون توجه به ریسک چندان موثر واقع نمی شود.عدم شناخت ریسک ها می تواند سبب مشکلات جدی شود و احتمال شکست را افزایش دهد .لذا در این مقاله ابتدا عوامل شکست پروژه های فناوری اطلاعات بیان و مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک توضیح داده می شود. سپس ایده جدیدی جهت افزایش موفقیت این پروژه ها مطرح می گردد.در این روش ، در تمامی مراحل مدیریت پروژه استفاده از مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک بطور همزمان پیشنهاد می شود این روش در طراحی ، اجرا و تحلیل ریسکها بسیار متفاوت با روش مدیریت سنتی پروژه است.