سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد-یزد-ایران
سمیه مرشدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد-یزد-ایران
محمدرضا محدث مجتهدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران- ایران

چکیده:

در این مقاله روش تولید مستربچ در اکسترودر دو مارپیچه جهت اختلاط مذاب پلیمر و نانو ذرات معدنی مورد استفاده قرار گرفته است. سپس نخهای فیلامنتی نانوکامپوزیت پلیپروپیلن/ نقره/ دیاکسید تیتانیوم حاوی درصدهای مختلف مستربچتولید و خواص مقاومتی پارچههای نانوکامپوزیتی حاصل در برابر پرتوهای فرابنفش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد مقاومت پارچه های پلی پروپیلن در برابر پرتو فرابنفش با استفاده از نانو ذرات نقره/ دی اکسید تیتانیومافزایش مییابد. به طوریکه نقطه پارگی تا حدود چهار برابر یعنی ۳۰۰ درصد در نمونه حاوی یک درصد وزنی نانوذرات در مقایسه با نمونه خالص افزایش یافته است. .همچنین با افزایش درصد نانو ذرات جرم نمونه های نانو کامپوزیتی با شیب کمتری کاهش یافته و این نمونه ها در تعداد دور بالاتر پاره می شوند. بنابراین می توان مقاومت پارچههای نانو کامپوزیتی در برابر پرتوهای فرابنفش را با استفاده از تولید مستربچهای حاوی نانوذرات معدنی و اختلاط آنها با پلیمر بهبود بخشید