سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده:

پروتئینهای گروه harpin جدا شده از باکتری Erwinia amylovora باعث افزایش مقاومت به بیماریهای پاتوژنی در سلولها می شوند. به منظور به دست آوردن گیاهان تنباکو تراریخت، ژن hrpN از باکتری Erwinia amylovora به یک وکتور PMJC-GB که تحت کنترل پروموتور سیتوکروم برنج بود کلون شد و سپس به تنباکو انتقال داده شد. هیبریداسیون Southern blot با یک قطعه hrpN که به عنوان Prob استفاده شده بود نشان داد که یک Copy number در گیاهان تراریخت وجود داشت در حالیکه در گیاهان وحشی وجود نداشت. آنالیز RAPD با ۱۲ پرایمر انجام شد که در گیاهان نوع وحشی ۷۵ محصول دیده شد در حالیکه ۷۳ محصول در گیاهان تراریخت وجود داشت که اشاره به این داشت که در گیاهان تراریخت ژن hrpN در ژنوم DNA گیاهان تراریخت تلفیق شده بود. گیاهان تراریخت مقاومت زیادی به قارچ بوتریتیس نشان داده و رشد و نمو زیادی داشتند.