سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عطااله رجب پور – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
امیر زراعی –

چکیده:

پیشرفت در بسته بندی هوشمند برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت هاست. فناوری نانو می تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، افزایش ویژگی های دیواره )مکاانیکی، حرارتای، شایمیایی ومیکروبایف، افازایش مقاومات در برابر گرم امیکروب های فعال و سطوح د باکتری کارساز باشد . با توجه به اینکه نانو ذرات مس در آب و هوای متفاوت پایدار هستند بنابراین در طولانی مدت، خواص د باکتریالی خود را حفظ خواهند کرد؛ این نانو ذرات گونه هایی از اکسیژن را تولید می کنند که با از بین بردن پروتئین های ویروس موجب تخریب آنها می شوند. قابل ذکار اسات کاه هیدروک سی پروپیل متیل سلولز ) HPMC ف دارای ویژگی هایی نظیر زیست تخریب پذیری، انعطاف پذیری در برابر هرگونه فشار، شفافیت و همچناین مقاومت دربرابر انواع چربی و روغن ها است. از آنجا که پوشش وسایل مصرفی با نانو مس خالص دارای صرفه اقتصادی نیست بنابراین از ترکیب HPMC و مس در مقیاس نانو استفاده گردیده، در این مقاله Cu / HPMC برای بهره مندی از خواص آنتی باکتریالی در بسته بندی مورد استفاده قارار گرفتاه اسات. بادین سادب انادازه نانو مس در سایزهای مختلف آزمایش شد؛ تا بهترین نتیجه در مورد خواص د باکتریالی نانو بایوکامپوزیت های Cu / HPMC به ترتیب بر اساس قطر هاله و عدم رشد در آزمون دیسک دیفیوژن در برابر باکتری های مختلف حاصل گردد که آزمون انتشار دیسک؛ اثر باکتریوسیدی را برای فیلم حاوی نان ومس به خامت تقریدی nm 04 را به خوبی نشان می دهد