سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی
حسین آرویی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی

چکیده:

خربز ه با نام علمی Cucumis melo با سطح زیر کشت ۷۳۰۸۶ هکتار در ایران بعد از هندوانه دومین محصول جالیزی مهم ایران و یکی از محصولات استراتژیک ایران به حساب می آید. اما متاسفانه به علت نبود سیستم مناسب برداشت، انتقال، انبارداری، بسته بندی و فرآوری در ایران بخش زیادی از این محصول به ضایعات تبدیل می شود. در ایران تحقیقات بسیار کمی بر روی پس از برداشت و فرآوری این محصول باارزش انجام شده است ازاین رو هدف نگارنده بررسی عوامل مهم در ایجاد بیماریها در دورهانبارداری و تعدادی از روشهای مرسوم مورد استفاده در دیگر کشورهاست. از جمله عوامل مهم در توسعه بیماریها در خربزه در انبار شرایط نامناسب دمایی و رطوبتی و همینطور توجه نکردن به مرحله بلوغ در میوه هاست. روشهای مرسوم در دیگر کشورها شامل شستن بلافاصله بعد برداشت، غوطه وری در قارچ کش استفاده، استفاده از محلول کلرین، استفاده از تیمار آب گرم و استفاده از ترکیبات شیمیاییGRAS سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرند. امید است این تحقیق گامی ناچیز در آگاهی از بهبود وضعیت پس از برداشت و کاهش ضایعات در این میوه باارزش شود