سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دهسرا – دانشجوی گروه تبدیل انرژی-دنشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جعفر کرمانی – دانشیار گروه تبدیل انرژی-دانشکده مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله عملکرد پیل سوختی هیدروژنی PEMFC با کانال های انتقال گاز همراه با موانع نیم دایره بررسی شده است. مدل مورد مطالعه ،سه بعدی، قابل تراکم، هم دما، دو فاز و در حالت پایا در دو هندسه با کانال های با کف صاف و با موانع نیم دایره در شرایط عملکردی یکسان تحلیل گردیده است. هندسه کانال های انتقال گاز پیل سوختی به طور قابل توجه ای بر روی مکانیک سیال در حال گذر از کانال های سمت اندو کاتد تاثیر می گذارد که در مطالعه حاضر این تاثیرات را به صورت کانتورهایی از سرعت سیال ، نرخ های مصرف هیدروژن و اکسیژن در طول کانال های انتقال گاز اند و کاتد مشاهده خواهیم کرد . نتایج نشان می دهند که هندسه با موانع نیم دایروی کانال ها سبب افزایش نفوذ اجزا واکنش دهنده در لایه های کاتالیست شده و در نتیجه ان عملکرد پیل سوختی هیدروژنی را در ماکزیمم توان خروجی تقریبا ۱۸٫۱% افزایش می دهد.