سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مضاهر یوسفی – فضایلی است که علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی – ارا
اسدالله فتحی هفشجانی – از هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی – اراک
عزیز شیخی گرجان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور
مجتبی قلندری – از هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی – اراک

چکیده:

تریپس پیاز یکی از آفات مهم پیاز و دیگر گونه‌های گیاهی جنس Allium در جهان می‌باشد که در بیشتر سال‌ها از مهم‌ترین آفات خسارت‌های گیاهان مذکور می‌باشد. و کنترل شیمیایی یکی از عملی طریق روش‌های کنترل آفت مزبور در مزارع پیاز می‌باشد. در این بررسی به منظور افزایش عملکرد ۲۰۱۱ یافتن سم و سموم مؤثر در کنترل این آفت، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک در طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۷ انجام گردید. تیم آن‌ها شامل: ۱-کونفیدور SC 350 به میزان ۵/۰ لیتر در هکتار ۲-رئ جنت (فیپرونیل) ۲% G به میزان ۲۰ کیلو در هکتار ۳- اسپینوساد (تریسر SC240 ) به میزان ۲۰۰ میلی‌لیتر در هکتار ۴-دیازینون ۱/۵ لیتر در هکتار ۵-کونفیدور از محلول ۵۰۰ ppm به روش محلولدهی به خاک ( ۱۰۰ میلی‌لیتر برای هر بوته) ۶-دلتامترین ۵/۲ % EC به میزان ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار ۷-کینگ بو (اکسی ماترین) ۶/۰ % AS به مقدار یک لیتر در هکتار و ۸- شاهد (بدون سم‌پاشی). ارزیابی خود برای تعیین در صد کارآیی تیمارها ۱۰ روز بعد سم‌پاشی نوبت اول و ۱۰ روز بد سم‌پاشی نوبت دوم انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سم‌پاشی قسمت هوایی بوته پیاز از کارایی کمتری برخوردار است به‌طوری‌که در روز بد سم‌پاشی نوبت اول کارایی این نوع تیمارها مؤثر بود. مؤثرترین ترکیب و پرورش کنترل شیمیایی علیه تریپس ساز ، حشره کش ایمیداکلوپراید به روش محلول دهی خاک است که کارایی این تیمار ۸۰ – ۷۸ در صد بود. دو حشره کش جدید کینگ بو و اسپینوساید کارآیی مشابه حشره کش دیازینون و لاروین داشتم و بنابراین می‌توان آن‌ها را به عنوان حشره کش و جدید در کنترل تریپس پیاز معرفی کرد .