سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مصطفی حسینعلی پور – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه CFD
پیام رحیم مشائی – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه

چکیده:

محدودیت منابع فسیلی و تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست، متخصصان انرژی و محیط زیست را مجبور به استفاده از سیستم های انرژی نو کرده است. توسعه فن آوری پیل سوختی پلیمری به عنوان یک فن آوری مطلوب جهت تولید انرژی، یکی از راه کارهای مناسب به منظور برون رفت از مشکلات به وجود آمده می باشد. چرا که علاوه بر تجدید پذیری هیدروژن(به عنوان سوخت) باعث آلودگی محیط زیست نیز نمی شود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد پیل سوختی پلیمری یکنواختی دمایی می باشد. از یک طرف باید دمای مناسب برای واکنش الکترشیمیایی فراهم شود و از طرف دیگر دما نیاید به اندازه ای بالا رود که منجر به آسیب رساندند به قسمت های مختلف پیل سوختی شود بنابراین نیاز به ساختارهای جدید برداشت حرارت در این پیل ها همواره توجه محققین مکانیک سیالات را به خود جلب نموده است. در این مطالعه نوع جدیدی از کانال آشوبناک به منظور خنک کاری پیل سوختی پیشنهاد شده است. ابتدا با رد گیری دو ذره مجاور هم وجود جریان آشوبناک در کانال مورد مطالعه اثبات گردید. نتایج بدست آمده نشان دادند که انتقال حرارت کانال آشوبناک حدود ۳/۵ برابر کانال ساده می باشد. اگرچه افت فشار نیز ۲/۵ برابر افزایش می یابد. مطالعه حاضر همچنین نشان داد که جابجایی آشوبناک باعث یکنواخت تر شدن دما در کانال پیشنهادی می گردد.