سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث السادات حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، کرمان
وحید ستاری نائینی – استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

درروش پیشنهادی ما که بر ا ساس الگوریتم روش ۲۲ در نظر گرفته شده ا ست؛ گرههای همجوار و هم سایه را در مقصد به صورت یک خوشه و یا یک گروه در نظر میگیریم. چونکه این گرهها نزدیک به هم هستند و کنار هم کار میکنند دیگر نیازی به ارسال و تحلیل فریم در لایه mac نداریم و با این کار میزان محاسبات را کاهش داده و سرعت و میزان تجمیع را بالاتر میبریم. برای تشریح روش به اینصورت عمل میکنیم که گرههای موبایل بهصهورت همزمان تعدادی فریم voip به ap ارسال میکنند و این ap که شناسایی میکند گرههایی که در مقصد نزدیک هم هستند را همسا یه در نظر بگیرد و در یک گروه قرار دهد. فریمهایی که جز یک گروه از همسایهها باشند را بهصورت یک فریم برای شبکه مقصد میفرستد.