سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اسفندی سرافراز –

چکیده:

در چند سال اخیر استفاده از مواد کامپوزیت FRP) جهت تقویت سازه های بتنی رشد چشمگیری داشته است. تحقیقات بسیاری در خصوص افزایش ظرفیت باربری محوری، ظرفیت برشی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح دور پیچ شده با الیافFRP انجام گرفته است که همه این تحقیقات نشان از عملکرد مناسب مواد کامپوزیت دارد، لکن دورپیچFRP تاثیر چندانی بر روی افرایش ظرفیت خمشی ستون های بتنی ندارد . در این مقاله یک روش جدید جهت افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتنی با استفاده ازمیلگردهایFRPکه اصطلاحاNSM نامیده می شود، ارائه شده است. این روش شامل قرار دادن میلگردهایNSM در داخل شیارهای ایجاد شده بر روی سطح ستون می باشد. برای بررسی این روش هفت نمونه ستون بتنی در آزمایشگاه تحت بارگذاری محوری و جانبی قرار گرفته و نتایج آن بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، با استفاده از روش پیشنهادی ظرفیت خمشی ستونها به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.