سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شکرگذار – دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران وعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
یاسر قربانی –

چکیده:

افزایش ظرفیت باربری محوری شمع با گذشت زمان رset up می گویند. علاوه بر محو فشار آب حفره ای اضافی عوامل دیگری همچون سالخوردگی خاک و سختی نیز از عوامل set up می باشند. جهت تعیین ظرفیت بابری شمع ها، روش های ایستا و پویای مختلفی وجود دارد .بایدافزود،دقت نتایج حاصل این روش ها به شرایط مختلف خاک و نوع شمع بستگی دارد معروفترین روش دینامیکی آن روش ENR است. در این مقاله،پس از معرفی روش setup عوامل تأثیر گذار بر آن، نتایج آزمایشات بارگذاری بررسی می شود وسپس نقاط ضعف روابط تجربی موجود برای تخمین set up معرفی می گردد. همچنین با بهره گرفتن از این اطلاعات ،روابط حاکم بر ظرفیت باربری شمع ها در خاک بررسی می شود.