سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن هجر – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مسعود صبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

یکی از چالشهای مهم شبکه های حسگر بی سیم استفاده ازانتشار همه پخشی و استفاده از گره های غیرمرتبط است که جهت ارسال کردن علاقه مندی و کشف نقشه مسیریابی بکارگرفته می شود وبا میزان انرژی مصرفی بالا بدلیل افزایش ترافیک درشبکه و پردازش اضافی سبب افزایش میانگین مصرفی و درنهایت کاهش طول عمر شبکه می باشد هدف و انگیزه ازانجام این کار تحقیقاتی افزایش طول عمر شبکه و افزایش نرخ تحویل بوده است که با محدود کردن حجم ارسالی و خاموش کردن گره های غیرمرتبط با استفاده از تکنیک مبتنی برهمکاری به این هدف دست یافتیم دراین روش پیشنهادی ابتدا گره سینک یک بسته علاقه مندی را به عنوان عامل با طول عمر محدود تولید کرده و بصورت تصادفی به یکی از همسایگان خود ارسال می کند تا درشبکه جهت پیدا کردن منبع پیمایش کند و ازطرفی تمامی گره ها براساس انرژی و محدوده فرکانسی خوشه بندی می شوند به محض دریافت بسته علاقه مندی یا رویداد توسط گره به گره سرگروه ارسال می شود درصورت تطابق صفت – مقدار مسیر کشف می شود ولی درغیراین صورت به گره سرگروه همسایه ارسال می شود.