سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فرزانه لاطران – دانشگاه علم و صنعت بهشهر
مصطفی اعظمی – دانشگاه سنندج
علی شکوهی رستمی –

چکیده:

درشبکه های حسگرنامتقارن ازچندنوع حسگر باقابلیت متفاوت استفاده میشود دراین شبکه ها انتخاب بهینه پارامترهای تابع برازش و گزینش حسگر مانیتور کننده دریک شبکه پوشش نقطه ای برای افزایش طول عمرشبکه به عنوان یکی ازپارامترهای مهم می باشد این مقاله با استفاده از الگوریتم Simulated annealing (SA) به بهینه سازی الگوریتم و پارامترهای انتخاب حسگرهای مانیتورکننده دریک شبکه پوشش نقطه ای برای هردوره اجرایی پرداخته است یافتن یک مجموعه بهینه ازگره های پوششی برای یک پوشش نقطه ای با استفاده ازحذف موثر گره های اضافی با درنظرگرفتن هزینه ارسال داده و انرژی گره های واسط به ازای کل طول عمر قبلی شبکه انجام میگیرد با بهینه شدن و کاهش تعدادحسگرهایفعال دریک مجموعه که پوشش نقاط موردنظر را انجام میدهند انرژی بیشتری ذخیره شده ودرنتیجه طول عمر شبکه نیز افزایش می یابد.