سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرنوش قدیمی – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سام جبه داری –
سپیده آدابی –

چکیده:

در این مقاله، یک الگوریتم جدید خوشه بندی مبتنی بر کروم ارائه می شود که قادر به انتخاب سرخوشه بر اساس سطح انرژی و تعداد همسایه های بیشتر است. همچنین گره ها براساس قرار گیری در بازه کروم به حالتخواب یا بیدار می روند. این الگوریتم علاوه بر انتخاب سرخوشه های مناسب زمان بیداری گره ها را در کنار حفظ همبندی کاهش می دهد که باعث افزایش طول عمر شبکه می شود. این الگوریتم همچنین با استفاده از گره های پرانرژی که دارای همسایه بیشتری هستند اقدام به انتخاب سرخوشه و تشکیل خوشه می کند؛ پس از شکل گیری خوشه، کروم ها با هسته ی سرخوشه تشکیل می شوند کهنحوه ی خواب و بیداری حسگرها را مشخص می کنند. کارایی بهتر این الگوریتم از لحاظ افزایش طول عمر شبکه و نیز تاثیر کروم در حفظ همبندی شبکه در مقایسه با پروتکل های پیشین )با شبیه سازی( به اثبات رسیده است