سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس میرزایی ثمرین – هیئت علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تقی رحمانی – گروه کارشناسی کامپیوتر، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل
سارا حسین پور – گروه کارشناسی کامپیوتر، م وسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل
المیرا قویمی – گروه کارشناسی کامپیوتر، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی سبلان اردبیل

چکیده:

در این مقاله ما مقایسه عملکرد شبکه های حسگر بی سیم برای بهینه سازی تشخیص رودیدادها و طرح TDMA را با استفاده از بکارگیری لایه عبور در نظر می گیریم. ماهمچنین دقت و طول عمر این شبکه ها را در نظر می گیریم، به دلیل اینکه دقت و طول عمر پارامترهای مهمی برای شبکه های حسگر بی سیم هستند، چرا که عملکرد سیستم به این عوامل بستگی دارد. افزایش طول عمر به فاکتورهای مختلفی مانند توان عملیاتی، تاخیر انتها به انتها، پارامترهای طول عمر مانند زمان، خروجِ، نرخ ارسال بسته و … مرتبط است. گره ها نیز به میزان بهره وری گره ها، عوامل فرکانسی برای کار و دیگر پارامترها ارتباط دارند. اما مطالعه و مقایسه همه پارامترهای فوق بطور همزمان در شبکه های حسگر بی سیم کار بسیار دشواری است. بنابراین توان عملیاتی برای تاخیر انتها به انتها یا نرخ ارسال بسته هر گره می تواند در بهبود هر یک از پارامترها مؤثر باشد. در اینصورت می توان قابلیت عملکرد شبکه های حسگر بی سیم را بهینه سازی کرد.