سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا اصغری – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
مهدی گلسرخ تبار – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده:

شبکههای بیسیم ناحیه بدن به سبب رشد و مناسب بودن موضوع، علاقه زیادی را در برنامههای پزشکی و غیرپزشکی بوجود آورده است.در شبکههای بیسیم ناحیه بدن ) WBAN ( سنسورهای کوچک پوشیدنی و کاشتنی بکار میرود که یا در اطراف بدن و یا داخل بدن انسان براینظارت پارامترهای فیزیولوژیکی فرد همانند فشار خون، سطح قند و غیره را تعیین میکند. بکارگیری WBAN برای نظارت بهداشت و درمانمستمر که میتواند به طور قابل توجهی هزینههای درمانی را کاهش دهد. به حداقل رساندن مصرف انرژی یکی از زمینههای تحقیقاتی مهم در شبکههای بیسیم ناحیه بدن است. در این مقاله، ما با استفاده از تکنیک فشردهسازی LZW دادهای گرههای حسگر را فشرده کرده تا مصرفانرژی را به حداقل و طول عمرشبکه را به حداکثر برسانیم. پیشنهاد ما استفاده از یک تابع برای انتخاب دو گره انتقالدهنده اطلاعات)فورواردر(در دو ناحیه مختلف بدن برای انتقال داده به چاهک و سپس به مراکز کنترل است. گره با بالاترین مقدار انرژی و کمترین فاصله از چاهک بعنوان فورواردر انتخاب میشود. همچنین بعد از انتخاب فورواردر، فاز عضویت اعضای آنها را از روی یکسری معیارها محاسبه و انتخاب میکنیم و سپس کار انتقال دادهها را با استفاده از الگوریتم فشردهسازی انجام میدهیم. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی ما باعث افزایش طول عمرشبکه و همچنین بهبود تحویل بسته به چاهک نسبت به پروتکلهای قبلی را دربرداشته است