سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهوش حسنکی ویسی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد ماهشهر
احمد رحیمی –
امین لطفی نژاد –

چکیده:

آتش سوزی در صنایع نفت بزرگترین خطری است که می تواند باعث از بین رفتن کامل قسمتهایی از محیط کاری شود علاوه بر آن خطر مرگ و میر کارکنان و خسارتهایجانی و مالی را نیز به همراه دارد از این رو می بایست با استفاده از برنامه های هوشیارانه و دقیق که ما را در شناسایی انالیز و کنترل کلیه ریسک ها و مخاطرات یاری می کنند به هدف کنترل و اداره این خطراتجانی و مالی برسیم در این راستا با اجرای فرایندمدیریت ریسک حریق گام موثری در به حداقل رساندن خسارات ناشی از آتش سوزی در سازمان ها و مراکز صنعت نفت برداشته شود. این مطالعه ابتدا به معرفی و شناسایی مدیریت ریسک حریق پرداخته سپس با بهره مندی از روشها و فنون شناسایی ریسک و اجرای تدابیر و اقدامات پیشگیرانه لازم به منظور حذف یا کاهش حوادث حریق موجبات افزایش ضریب ایمنی را فراهم می آورد. همچنین نتایج نشان میدهدکه با افزایش غلظت آهک مصرفی درصد حذف سیلیکا افزایش می یابد بطوریکه درصد حذف سیلیکا برای غلظت ۸۰۰mg/l از آهک نسبت به غلظت های ۴۰۰ و ۶۰۰mg/l به ترتیب ۱۱% و ۳۳% بیشتر می باشد. نتایج بررسی در تغییر مدت همزدن نیز نشان میدهد که افزایش مدت همزنی برحذف سیلیکا اثر معکوس دارد بطوریکه برای غلظت ۴۰۰mg/l از آهک مدت ۱ دقیقه نسبت به ۲و۳ دقیقه به ترتیب ۱۱% و ۱۷% بیشتر می باشد نتایج اثر تغییر دما نیز نشان میدهد که با افزایش دما درصد حذف سیلیکا کاهش می یابد و درصد حذف سیلیکا برای دمای ۱۱۰ درجه در مقایسه با دمای ۲۵ و ۴۰ درجه در غلظت ۴۰۰mg/l از آهک به ترتیب ۵% و ۱۶ % بیشتر می باشد.