سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید قاسمی فلاورجانی – فوق لیسانس مهندسی شیمی
محسن نصراصفهانی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
نسرین اعتصامی –

چکیده:

دردهه اخیر اثرات نانوذرات برافزایش ضریب انتقال جرم و درنتیجه بهبود عملکرد فرایند درسیستم های جذب گاز توسط فاز مایع مورد توجه دانشمندان زیادی قرارگرفته است دراین پژوهش با افزودن نانوذرات اکسید آلومینیوم گاما به سیال پایه ضریب انتقال جرمی حجمی kLa درفرایند جذب گاز کربن دی اکسید درآب درون یک تانک همزن دار راکتور همزن دار با دو پروانه راشتون افزایش یافت ضریب انتقال جرم درغلظت های ۰/۰تا۰/۰۵ V/V% برای سرعت های مختلف پروانه ۱۴۰۰,۱۱۵۰rpm با دبی عبوری ۱/۰l/min اندازه گیری شد نتایج ۲/۲۵ برابر افزایش را درضریب انتقال جرم حجمی درغلظت ۰/۰۵ V/V% نانوسیال درسرعت ۱۱۵۰rpm پروانه نشان داد.